Statuten

Wij pleiten voor een open en transparante werkwijze van onze stichting.
Daarom staan op deze website onze K.v.K. inschrijving, beleidsplan en statuten notarieel vastgelegd door mr. Eddy Dick de Jongh voor iedereen ter inzage.

KVK-inschrijving:

Statuten:

Beleidsplan: